định mức dự toán xdct, phần lắp đặt thiết bị công trình 2013ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

PHẦN QUY HOẠCH, KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Định mức là công cụ quan trọng không thể thiếu trong tác nghiệp quản lý chi phí đầu tư xây dựng — lập dự toán xây dựng công trình.

Định mức dự toán XD công trình – Phần quy hoạch, kỹ thuật xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (cuốn 2) là Hệ thống các bộ định mức dự toán mức chi phí trong công tác quy hoạch, kỹ thuật xây dựng, định mức vật tư, lắp đặt thiết bị, công nghệ và quản lý dự án, tư vấn… cho tất cả các loại hình công trình xây dựng.

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *