Dùng PHPMailer gửi mail trong PHP 7.x thay thế cho hàm mail() của PHPDùng PHPMailer gửi mail trong PHP 7.x
===============================================
Đã có VMWARE WORKSTATION 10, và đã cài CentOS 7.x minimal 64bits
Đã cài APACHE, PHP7.x, MariaDB – MySQL, SAMBA – nếu chưa có vui lòng xem hướng dẫn cài ở video trước: hoặc
Putty.exe để remote vào máy ảo

==============================================
– cd /var/www/html
– wget
– yum install unzip – cài tool unzip để giải nén
– unzip master.zip
– mv PHPMailer-master phpmailer

– Hướng dẫn sử dụng và ví dụ:

– Phải có 1 account gmail.com và bật chế độ “Cho phép ứng dụng kém an toàn: BẬT”

Để cho phép dùng gmail account để gửi mail đi từ các ứng dụng khác google

– Tạo trang camon.htm với nôi dung như sau:
Gui thanh cong !

– Tạo file tên là test_mail.php với nội dung như bên dưới:

=================================================
– Thay đổi thành gmail của bạn – Username và Password thành thông tin account gmail của các bạn nhé.
– Ra trình duyệt đánh vào để thực thi nó xem kết quả nếu thành công sẽ hiện thông báo.

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/lap-trinh-php/

  • cách gỡ lỗi này như thế nào zậy add

    Lỗi: SMTP connect() failed. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting

    Map Shoping July 25, 2020 5:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *