Xử lý chuỗi trong PHP – các hàm cơ bản cho người mới bắt đầu#php,#php beginer,#php string,#strlen,#strpos,#implode,#explode
Xử lý chuỗi trong PHP – các hàm cơ bản cho người mới bắt đầu

Nội dung hướng dẫn:
//Quy tắc trong chuỗi, các hàm xử lý chuỗi trong lập trình PHP
//$str=”xin chao”;
//$str=’xin chao’;

//echo strlen(“xin chao”);//8
//echo substr(“xin chao”,4,4);//chao
//echo $str1;//xin chao cac ban
//echo strpos(“xin chao cac ban”,”cac”);
//echo rtrim(“xin chao cac ban”,”xn”);
//ltrim();
//rtrim();
//echo strtoupper(“xin chao”);
//echo strtolower(“Xin Chao”);
//echo str_word_count(“xin chao cac ban”);//4
//echo str_repeat(“xin chao “,3);
//echo ucfirst(“xin chao”);
//echo lcfirst(“Xin chao”);
//var_dump(explode(” “,”xin chao cac ban”));//tra ve 1 mang
//echo implode(“-“,array(“xin”,”chao”,”cac”,”ban”));//tra ve 1 chuoi

Nguồn: https://newblurayrelease.com/

Xem thêm bài viết khác: https://newblurayrelease.com/lap-trinh-php/

 • mình tính học lập trình web cơ bản. chắc chọn php quá

  hienthuy quocphientau July 23, 2020 1:20 am Reply
 • ad hướng dẫn dễ hiểu lắm

  Chiến Lương July 23, 2020 1:20 am Reply
 • thấy code chạy được vui quá trời

  Nam Đỗ July 23, 2020 1:20 am Reply
 • em gõ localhost không hiện ra như của anh hu hu

  haiquy chuongthihau July 23, 2020 1:20 am Reply
 • Okie hay lam chú

  haiquy chuongthihau July 23, 2020 1:20 am Reply
 • Okie hay lam chú

  hienthuy quocphientau July 23, 2020 1:20 am Reply
 • hay quá bạn toi

  Nguyen Nguyen July 23, 2020 1:20 am Reply
 • sao code mình k trả kết quả : chào các bạn, mà hiện y nguyên dòng code :((

  vui hat July 23, 2020 1:20 am Reply
 • sao localhost cua mình nó không hiện lên

  quyet vunhu July 23, 2020 1:20 am Reply
 • localhost của cháu ko hiển thị xin chào các bạn

  monghoan thanhdainhien July 23, 2020 1:20 am Reply
 • cháu kiếm cái này cả tháng

  haiquy chuongthihau July 23, 2020 1:20 am Reply
 • hay qua. cam on chu con da lam dc ^^

  haiquy chuongthihau July 23, 2020 1:20 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *